Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
May 16, 2015
Visits : 570

Know About "Engineering Mechanics"Engineers are keen to use the laws of mechanics to actual field problems.Application of laws of mechanics to field problem is termed as Engg. Mechanics.https://m.facebook.com/engg.mechanics4uRead More

May 12, 2015
Visits : 1217

शोधत आहे मोती खोल सागरातले,पाहल्या ना कधी लाटा मोत्यांना काठावर आणणारे...                       पाहत होतो लाटा                       दूर दूर उसळणाऱ्या                       क्षणात जवळ येती                       स्पर्श करून दूर जाणाऱ्या...निळभोर सागरात लाटांना रंग चढला,धावून येती किनारीजणू जिव त्यात अडकला...                       मोती शिंपल्यातला                       शिंपल्यात जरी अडकला,                       वाहून येई लाटांवरी                       बनून रत्न तो चमकला...- गणेश म. तायडे   खामगांवRead More

GANESH TAYADE's Blog

Blog Stats
  • 1787 hits