Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

कोठडी

June 22, 2017

Search by Tags:  कोठडी
चूक कुणाची नेमकी माहित नाही, पण जेव्हा एका निरपराध व्यक्तीला काही कारणाने किंवा काही चुकीने पोलीस कोठडी मध्ये डांबून ठेवले जाते, तेव्हा त्या चार भिंतींना पाहून त्याच्या मनात ज्या उद्वेगाने भावना प्रकट होते ती इथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एकटा राहिलो मी इथे
ना माझा ना मी कुणाचा इथे
होते जे सारे जिवलग इथे
उरले ना आता ते जिवलग इथे
उजेडातील अंधार इथे
हरवलेली आज वाट इथे
झाकलेली डोळे दिसती इथे
स्वप्नांवर गडद पांघरून इथे
हसणेही असामान्य इथे
रडण्याचा नुसता छंद इथे
काळोखातील सावली इथे
मीच हरवलो आज इथे
चूक माझी काय इथे
कोंडलो मी, माझे मन इथे
दिसता किरण आशेची इथे
दाटून येई आकाश इथे
जीवन मरण अंतर ना इथे
हरलो मी ना उरलो इथे

- गणेश म. तायडे, खामगांव
www.facebook.com/kavitasangrah11
Search by Tags:  कोठडी
Top

GANESH TAYADE's Blog

Blog Stats
  • 695 hits